Mūsu komandai ir pieredze dažādu Eiropas Savienības struktūrfonodu piesaistē un apguvē. Savas darbības laikā esam piesaistījuši finansēju dažādiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras, iekārtu, un tehnikas iegādei un izbūvei.

20+

Gadu Pieredze

100+ milj

Piesaistīts finansējums

100+

Izstrādātu projektu

Pasākumā "Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos"

Z/s "Purvi" Kursīšu pag.
 • Traktors CASE IH MXU 135
 • Sējmašīna Kongskilde CS 4000
 • Arkls OVERUM CX 4100 H
Z/s "Ratenieki" Jaunlutriņu pag.
 • Sējas kombinācija Amazone KG 303 / AD 303 Super
Z/s "Svikli" Ezeres pag.
 • Traktors Belarus - 920.3
 • Slaukšanas iekārta piena vadā Duovac
 • Piena dzesētājs DX-OD600
Z/s "Ingas" Rubas pag.
 • Traktors Belarus 952.3
Z/s "Treidas" Šķēdes pag.
 • rulonu prese New Holland 548
Z/s "Mālīši - 1" Šķēdes pag.
 • Traktors Case IH JX 95
 • Pļaujmašīna Mortl HT 332
 • Slaukšanas iekārta Westfalia
 • Piena dzesētājs CVS - 1550
SIA "Ozolāji cūkaudzētava" Lažas pag.
 • Kūtsmēslu krātuve
Z/s "Bebri" Jaunauces pag.
 • Kultivators K-6.OS
 • Piekabe Junkkari J-90

Pasākumā "Atbalsts jaunajiem zemniekiem

Z/s "Buki" Novadnieku pag.
 • Pārvietojama graudu kalte Mobile - Antti 145
Gints Šimkus Jaunauces pag.
 • Traktors Belarus 1025.3
 • Arkls AB-85-4

Pasākumā "Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos"

SIA "Griezes dzintari"
 • Kūtsmēslu krātuves būvniecība
Z/s "Brūzilas"
 • Kūtsmēslu krātuves būvniecība

Pasākumā "Zemes uzlabošana"

Z/s "Virši" Zirņu pag. - apstiprināts
 • Skābo augšņu kaļķošana
Lauku saimniecību modernizācija 2007.gads
 • Z/s Griķi Remtes pagasts
 • SIA Dēvits Zirņu pagasts
 • Z/s Sārcenes ošenieki Šķēdes pagasts
 • SIA Baltic Berries Rucavas pagasts
 • Z/s Podnieki Laidu pagasts
 • Z/s Bebri Jaunauces pagasts
 • SIA Griezes Dzintari  Ezeres pagasts
 • Z/s Ratenieki Jaunlutriņu pagasts
 • Z/s Pusleiši Jaunlutriņu pagasts
 • Z/s Priedes Nīgrandes pagasts
 • Ilgvars Peterlevics Zaņas pagasts
 • Z/s Brūzilas Kursīšu pagasts
 • Z/s Vēži Ezeres pagasts
 • Z/s Lejas Dūdari Vadakstes pagasts
Investīcijas akvakultūras uzņēmumos SIA Amberhaus Zantes pagasts
2007. gadā iesniegts un apstiprināts projekts z/s "Brūzilas" Ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai īpaši atbalstāmajās teritorijās.
Lauku saimniecību modernizācija 2008.gads
 • Z/s Muskati Nīgrandes pagasts
 • Vineta Sabaļauska Jaunauces pagasts
 • Z/s Dīķmaļi Jaunlutriņu pagasts
 • Z/s Griķi  Remtes pagasts 
 • Uģis Miksis Brocēnu l.t.
 • Z/s Kapenieki Gaiķu pagasts
 • Laura Šteinberga Vadakstes pagasts
 • SIA Liekna Novadnieku pagasts
 • Z/s Vēži Ezeres pagasts
 • Z/s Raņķi Vadakstes pagasts
 • z/s Cērpi Remtes pagasts
 • SIA Purenīte Gramzdas pagasts
 • SIA Satiķu Vārpa Gaiķu pagasts
 • SIA Rapšulauks Gaiķu pagasts
 • z/s Pusleiši Jaunlutriņu pagasts
 • Laura Šteinberga Vadakstes pagasts
Lauku saimniecību modernizācija 2008.gads
 • Z/s Vēži Ezeres pagasts
 • Z/s Muskati Nīgrandes pagasts
 • SIA Satiķu Vārpa Gaiķu pagasts
 • Z/s Bebri Jaunauces pagasts
 • z/s Cērpi Remtes pagasts
 • SIA Satiķu Vārpa Gaiķu pagasts
 • SIA Rapšulauks Gaiķu pagasts
 • Laura Šteinberga Vadakstes pagasts
 • z/s Pusleiši Jaunlutriņu pagasts
Lauku saimniecību modernizācija 2010.gads
 • Z/s Bebri Jaunauces pagasts
 • z/s Cērpi Remtes pagasts
 • SIA Satiķu Vārpa Gaiķu pagasts
 • Laura Šteinberga Vadakstes pagasts
 • SIA Rapšulauks Gaiķu pagasts
 • Gatis Briedis Nīgrandes pagasts
 • SIA Divi Ozoli Lielauces pagasts
 • Z/s Vēži Ezeres pagasts
 • Z/s Lejas Dūdari Vadakstes pagasts
 • Z/s Mucenieki Jaunlutriņu pagasts
 • SIA Svirpji Jaunauces pagasts
 • SIA Baltic Berries Rucavas pagasts
 • Z/s Ratenieki Jaunlutriņu pagasts
 • SIA Jaunlutriņu pienenīte Jaunlutriņu pagasts
 • Z/s Sārcenes Ošenieki Šķēdes pagasts
 • Z/s Brūzilas Kursīšu pagasts
 • z/s Griķi Remtes pagasts
 • z/s Purvi Kursīšu pagasts
 • z/s Lapenieki Jaunlutriņu pagasts
 • z/s Ansberģi Jaunlutriņu pagasts
 • z/s Tauriņi Jaunlutriņu pagasts
 • z/s Upmaļi Ezeres pagasts
 • SIA Griezes Dzintari Ezeres pagasts
 • z/s Zaķi Gaiķu pagasts
 • SIA Dēvits Zirņu pagasts
 • SIA Saldus Zvērsaimniecība Novadnieku pagasts
Lauku saimniecību modernizācija 2011.gads
 • z/s "Brūzilas" Kursīšu pagasts
 • SIA "Griezes Dzintari" Ezeres pagasts
 • z/s "Upmaļi" Ezeres pagasts
 • z/s "Mucenieki" Jaunlutriņu pagasts
 • SIA "Svirpji" Jaunauces pagasts
 • z/s "Salnas" Zaņas pagasts
 • z/s "Purvi" Kursīšu pagasts
 • z/s "Straumes" Zanas pagasts
 • z/s "Jauncēberi" Jaunlutriņu pagasts
 • z/s "Cērpi" Remtes pagasts
 • z/s "Tiltiņi" Ezeres pagasts
 • z/s "Muskati" Nīgrandes pagasts
 • z/s "Jāņsētas" Kursīšu pagasts
 • z/s "Lejas Dūdari" Vadakstes pagasts
 • z/s "Vēži" Ezeres pagasts
 • z/s "Sārcenes Ošenieki" Šķēdes pagasts
 • z/s "Vēveri" Cieceres pagasts
 • z/s "Pusleiši" Jaunlutriņu pagasts
 • SIA "Rapšulauks" Gaiķu pagasts
 • z/s "Mālīši-1" Šķēdes pagasts
 • z/s "Ceplīši" Zvārdes pagasts
 • z/s "Pusleiši" Jaunlutriņu pagasts
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
 • z/s "Griķi" Remtes pagasts - ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana (salmu granulu ražošana)
 • SIA "Aksīte" Kursīšu pagasts - esošo uzņēmumu attīstība (būvniecības pakalpojuma uzlabošana)
Tūrisma attīstība
 • SIA "VIGA 3" Pāvilosta, Pāvilostas novads
 • Viesu mājas "Viga" rekonstrukcija tūrisma aktivitāšu dažādošanai
Lauku saimniecību modernizācija 2012.gads
 • z/s Bebri
 • SIA Svirpji
 • SIA Lmiko Farm
 • z/s Teleži
 • SIA Rapšulauks
 • z/s Pusleiši
 • z/s Muskati
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
 • z/s Teleži - Rucavas pagasts - kūdras izstrādes pakalpojums
 • SIA Baltic Berries- Rucavas pagasts - mulčas ražošana
 • SIA Rapšulauks - Gaiķu pagasts - grāvju tīrīšanas un rakšanas pakalpojums
 • SIA Gaiķu Akmens - Gaiķu pagasts - akmens šķembu ražošana
 • SIA Aksīte - Kursīšu pagasts - būvniecības pakalpojums
 • z/s Treidas - Šķēdes pagasts
 • z/s Jaunsprīži - Zvārdes pagasts
 • z/s Muskati - Nīgrandes pagasts
Lauku saimniecību modernizācija 2013.gads
 • SIA "Divi Ozoli" Lielauces pagasts
 • SIA "Rapšulauks" Gaiķu pagasts
 • SIA "Ruvil" Rubas pagasts
 • Ilgvars Peterlevics, Zaņas pagasts
 • z/s "Kupenas" Rubas pagasts
Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai
 • z/s "Ceplīši" - Zvārdes pagasts, mežistrādes pakalpojuma uzlabošana
 • z/s "Ingas" - Rubas pagasts, mežistrādes pakalpojuma attīstība un uzlabošana
 • SIA "Ruvil" - Rubas pagasts, mežistrādes pakalpojuma darba kvalitātes un darba drošības uzlabošana
Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
 • Z/s Muskati  Nīgrandes pagasts
 • z/s Purvi Kursīšu pagasts
 • z/s Bebri Jaunauces pagasts
 • z/s Vēži Ezeres pagasts
 • z/s Tiltiņi Ezeres pagasts
 • SIA Lmiko Farm Novadnieku pagasts
 • z/s Treidas Šķēdes pagasts
 • z/s Kupenas Rubas pagasts
 • z/s Smilgāji Gaiķu pagasts
 • SIA Aizupes Zeme Gaiķu pagasts
 • SIA Rapšulauks Gaiķu pagasts
 • SIA Griezes Dzintari Ezeres pagasts
 • SIA Baltic Berries Rucavas pagasts