Likumā “Par valsts pensijām” noteiktais vispārējās pensionēšanās vecums ik gadu par trim mēnešiem palielinās, līdz no 2025. gada 1. janvāra tas būs 65 gadi. Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2024. gadā ir no 64 gadu un deviņu mēnešu vecuma, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. 

Vienlaikus pakāpeniski paaugstinās arī priekšlaicīgās pensionēšanās vecums. 2024. gadā priekšlaicīgi pensionēties var tie, kuri sasnieguši 62 gadu un 9 mēnešu vecumu. Jums šīs tiesības būs šogad – no jūlija, kad apritēs 62 gadi un deviņi mēneši. 

Priekšlaicīgo pensiju ir tiesības pieprasīt divus gadus pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. 

Pensija jāpieprasa ne agrāk kā vienu mēnesi pirms dienas, kad tiks sasniegts noteiktais pensionēšanās vecums.