No 2014. gada 1. janvāra par valdes locekli, kurš bez atlīdzības veic pienākumus kapitālsabiedrībā, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Sīkāk

No 2015. gada 1. janvāra nedaudz mainīta valdes locekļa domājamā ienākuma (MIn. mēn. alga – 360 EUR) aplikšana ar sociālo nodokli. Vairs nav 4 nosacījumi (kā bija 2014.g.), bet tikai divi un par tekošo gadu.

1) nav bijis neviena darbinieka val valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz 360 EUR apmērā;

2) attiecīgā mēneša apgrozījums ir lielāks par 1800 EUR.

Uzskata, ka tajā mēnesī, kad izpildīti abi minētie kritēriji, kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli un VSAOI apliekamu ienākumu minimālās mēneša algas apmērā.

Minētie nosacījumi nav piemērojami:

* ja kāds no kapitālsabiedrības valdes locekļiem kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par 1800 EUR un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma Par uzņēmuma ienākumi nodokli izpratnē;

Kalendārā gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.