No 2024. gada 1. janvāra valstī noteiktā mēneša minimālā darba alga ir 700 eiro, kas ir par 80 eiro lielāka nekā 2023. gada minimālā alga. Vienlaikus mainīsies arī minimālās stundas tarifa likmes. Tās tiek aprēķinātas Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Labklājības ministrija arī 2024. gada mēnešiem ir sagatavojusi četru veidu stundas tarifa likmju aprēķinus normālā darba laika ietvaros.

Minimālās mēneša darba algas apmērs tiek noteikts normālā darba laika ietvaros. Atbilstoši Darba likumā paredzētajam Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” grozījumos ir noteikts, ka 2024. gadā minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 700 eiro.

Minimālo stundas tarifa likmi aprēķina, izmantojot noteikumu formulu:

TLmin = MDA/h, kur

  • TLmin – minimālā stundas tarifa likme eiro;
  • MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
  • h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (piecu darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai piecu darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai sešu darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai sešu darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

LM, atsaucoties uz Darba likuma (DL) normām, aprēķinājusi minimālās stundas tarifa likmes 2024. gada mēnešiem:

  • darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta pirmo daļu un 133. panta pirmo daļu);
  • darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta pirmo daļu, 133. panta otro un trešo daļu);
  • pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta trešo daļu, 132. panta trešo daļu un 133. panta otro un trešo daļu);
  • pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā (saskaņā ar DL 131. panta trešo daļu, 132. panta trešo daļu un 133. panta otro un trešo daļu).

Stundas tarifa likmes atšķiras darbiniekiem ar dažādu darba nedēļas ilgumu; tāpat likme ik mēnesi var mainīties, jo to ietekmē apmaksājamo darba stundu skaits konkrētajā mēnesī. Tas ir redzams likmju aprēķina tabulās 2024. gada mēnešos.