Kas var saņemt šo nodokļu atvieglojumu

Jebkurš cilvēks (fiziska persona), kas strādā un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Atvieglojumu nevar saņemt, ja apgādājamais saņem pensiju (izņēmums ir apgādnieka zaudējuma pensija).
Atvieglojumu var saņemt arī tie Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidenti, kas Latvijā gūst vairāk nekā 75 % no saviem kopējiem ienākumiem.

Cik liels ir nodokļu atvieglojums par apgādājamo

Par katru apgādājamo – gadā 3000 eiro vai mēnesī 250 eiro.

Tas nozīmē, ka no šādas cilvēka ienākumu daļas netiek aprēķināti nodokļi.

Kas var būt apgādājamais

Savā apgādībā cilvēks var ņemt šādus tuviniekus:

 • nepilngadīgu bērnu (tai skaitā par audžuģimenē (arī specializētajā audžuģimenē) ievietotu bērnu, kā arī pirmsadopcijas aprūpē esošu bērnu)
 • bērnu līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kamēr viņš turpina iegūt  vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību
 • mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot), kamēr viņš turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību
 • nepilngadīgu brāli un/vai māsu, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku (ja brālis, māsa turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, tad līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot))
 • apgādībā esošas personas nepilngadīgu bērnu
 • nestrādājoša laulātā apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu
 • cilvēka aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu
 • laulāto, vecākus, vecvecākus un pilngadīgus bērnus, ja šiem radiniekiem ir invaliditāte un ja viņi paši nestrādā
 • nestrādājošu laulāto, ja:
  • laulātais rūpējas par nepilngadīgu bērnu ar invaliditāti
  • laulātais rūpējas par bērnu vecumā līdz 3 gadiem
  • laulātais rūpējas par 3 vai vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem (līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību)
  • laulātais rūpējas par 5 bērniem līdz 18 gadu vecumam (līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību)

Kas jādara, lai uzsāktu vai pārtrauktu apgādību

Lai uzsāktu vai pārtrauktu apgādību, cilvēkam ir jānorāda apgādības perioda sākuma vai beigu datums Elektroniskās deklarēšana sistēmā (EDS) elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Informācija par apgādībā esošām personām apskatāma elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas sadaļā «Apgādības».