Grāmatvedības pakalpojumi

Finanšu ministrija atzinusi, ka gudram uzņēmējam vajag gudru grāmatvedi. Grāmatvedības pakalpojumi sevī ietver profesionālu pieeju un dažādu risinājumu meklēšanu. Grāmatvedības uzskaite ir cieši saistīta ar veiksmīgu uzņēmuma saimniecisko darbību. Kvalitatīvu uzskaiti, kas palīdz plānot uzņēmuma darbību, kontrolēt uzņēmumā notiekošos procesus, kas seko līdzi uzņēmuma mērķiem un uzdevumiem, spēj nodrošināt tikai atbilstoši kvalificēti speciālisti.Tāpēc ir vērts padomāt, vai nebūtu izdevīgāk uzticēt sava uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontroli profesionāļiem, kas pilnībā garantē Jūsu grāmatvedības uzskaites pareizību. Grāmatvedības pakalpojumi nav arī tik dārgi, ja rēķina, ka mēneša maksa ir zemāka par viena kvalificēta grāmatveža algu, uzņēmumam nav štata vienību, ar ko jāslēdz darba līgums, jāveic sociālās iemaksas, jāaprīko darba vieta ar visu tam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu u.c. darba likumdošanā noteiktās garantijas.

Grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti klientiem, kas darbojas ir lauksaimniecības, lauku tūrisma, tirdzniecības, kokapstrādes jomā, tie ir autoservisa uzņēmumi, uzņēmumi, kuri nodarbojas ar transporta pārvadājumiem, būvniecības, mežistrādes, datorapkalpošanas un citu pakalpojumu sniegšanu, kokmateriālu iegādi un pārstrādi, namu apsaimniekošanu u.c.

Grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

Esam Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) biedrs, kuras mērķis ir sakārtot un pilnveidot grāmatvedības pakalpojumu vidi Latvijā, tā ir savedusi kopā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus no visas Latvijas. Asociācijas mērķis – īstenot biedru profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizstāvību un nodrošināt grāmatvežu sertifikācijas procesu.

Grāmatvedības pakalpojumi sevī ietver:

 • Pastāvīga grāmatvedības kārtošana saskaņā ar noslēgto līgumu
 • Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana
 • Grāmatvedības sakārtošana pirms Valsts ieņēmumu Dienesta audita
 • Atskaišu sagatavošana bankām, CSP (Centrālajai statistikas pārvaldei) un citām institūcijām
 • Iespējama atskaišu veidošana vairākās valodās
 • Ekonomiskās analīzes atskaišu iespējas pēc grāmatvedības datiem

Grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti ar licencētu grāmatvedības datorprogrammu “DAIS”.

Konsultācijas

Ja uzņēmumā nav spēcīga grāmatvedības speciālista, tad uzņēmuma vadītājam nepieciešams zināt dažādas aktualitātes grāmatvedības un nodokļu jautājumos. Pareizi aprēķināt nodokļus ir svarīgi, lai nepamatoti netiktu pārmaksāti nodokļi, lai nepastāvētu risks VID nodokļu uzrēķiniem, kas parasti ir kritiski mazajiem uzņēmumiem, lai turpinātu savu saimniecisko darbību. Lai veidotu pareizas  attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju, katram uzņēmējam ir svarīgi pārzināt Darba likumdošanas nianses.

Mēs piedāvājam:
 • Konsultācijas aktuālajos grāmatvedības jautājumos
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde
 • Konsultācijas aktuālajos nodokļu likumdošanas jautājumos
 • darba līgumu izstrāde - pēc profesijas klasifikatora
 • amatu apraksti