Biznesa konsultācijas

Konsultējam šādās jomās

 1. tiek sniegtas konsultācijas par ES un valsts atbalsta saņemšanas iespējām,
 2. tiek izstrādāti un administrēti projekti ES atbalsta saņemšanai,
 3. tiek izstrādāti biznesa plāni un kredītpieteikumi bankām,
 4. tiek veikta ekonomiskā analīze uzņēmumam,
 5. tiek veikti pašizmaksas aprēķini u.s. kalkulācijas pēc klienta pieprasījuma

Biznesa plānu izstrāde

 • kredītpieteikumu izstrāde bankām un līzinga kompānijām – Swedbanka, SEB Banka, Citadele banka, Luminor Banka, VAS  “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” u.c.
 • Biznesa plāna izstrāde (aprakstošā daļa un finanšu aprēķini)

ES struktūrfondu projektu pieteikumu izstrāde

 • Konsultācijas par ES struktūrfondu atbalsta saņemšanas iespējām;
 • Uzņēmuma atbilstības izvērtēšana ES struktūrfondu atbalsta saņemšanai;
 • Iepirkuma procedūras vai cenu aptaujas veikšana;
 • Konsultācijas par ES struktūrfondu pieteikumu pavaddokumentiem;
 • Projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana, finansu aprēķinu izstrāde, biznesa plāna izstrāde;
 • Uzņēmuma interešu pārstāvēšana administrējošā (LAD, LIAA, VRAA) iestādē projekta izskatīšanas laikā.

ES struktūrfondi: sīkāku informāciju skatīt sadaļā ES un valsts atbalsts