Juridiskie pakalpojumi

SIA “Agande Finanses” ir pieejami visi nepieciešamie dokumentu paraugi uzņēmumu dibināšanai, reģistrācijai, pārreģistrācijai, izmaiņu veikšanai utt., kas nepieciešami iesniegšanai Komercreģistrā.

Uzņēmums reģistrējis sabiedrības, kurās kapitāla daļu īpašnieki ir gan Latvijas, gan ārzemju fiziskās un juridiskās personas. Daudzas no minētajām sabiedrībām arī pēc to reģistrācijas savā turpmākajā darbībā ir izmantojušas SIA “Agande Finanses” grāmatvedības un ekonomikas pakalpojumus. Daļa noslēgusi pastāvīgās apkalpošanas līgumus.

Uzņēmums praktizējies arī darba drošības jautājumos, tiek izstrādāti nepieciešamie dokumenti, un sniegtas konsultācijas par nepieciešamajiem pasākumiem. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti kompetenti speciālisti.

Uzņēmumu reģistrācija un pārreģistrācija Komercreģistrā

 • Uzņēmums konsultē klientus piemērotākās komercdarbības formas izvēlē,
 • nodrošina dibināšanas dokumentu izstrādi Komercreģistram,
 • veic dažādas izmaiņas esošajiem komersantiem.
 • Konsultācijas par pārreģistrācijas, likvidācijas procesu
 • Uzņēmums veic pārreģistrāciju z/s, i/u u.c. uz SIA vai citu uzņēmējdarbības formu.

SIA reģistrācijai nepieciešamā informācija
Dokumentu paraugi (www.ur.gov.lv)
Komerclikums

Esam Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas (LRGA) biedrs, kuras mērķis ir sakārtot un pilnveidot grāmatvedības pakalpojumu vidi Latvijā, tā ir savedusi kopā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējus no visas Latvijas. Asociācijas mērķis – īstenot biedru profesionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizstāvību un nodrošināt grāmatvežu sertifikācijas procesu.

Grāmatvedības pakalpojumi sevī ietver:

 • Pastāvīga grāmatvedības kārtošana saskaņā ar noslēgto līgumu
 • Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana
 • Grāmatvedības sakārtošana pirms Valsts ieņēmumu Dienesta audita
 • Atskaišu sagatavošana bankām, CSP (Centrālajai statistikas pārvaldei) un citām institūcijām
 • Iespējama atskaišu veidošana vairākās valodās
 • Ekonomiskās analīzes atskaišu iespējas pēc grāmatvedības datiem

Grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti ar licencētu grāmatvedības datorprogrammu “DAIS”.

Konsultācijas

Ja uzņēmumā nav spēcīga grāmatvedības speciālista, tad uzņēmuma vadītājam nepieciešams zināt dažādas aktualitātes grāmatvedības un nodokļu jautājumos. Pareizi aprēķināt nodokļus ir svarīgi, lai nepamatoti netiktu pārmaksāti nodokļi, lai nepastāvētu risks VID nodokļu uzrēķiniem, kas parasti ir kritiski mazajiem uzņēmumiem, lai turpinātu savu saimniecisko darbību. Lai veidotu pareizas  attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju, katram uzņēmējam ir svarīgi pārzināt Darba likumdošanas nianses.

Mēs piedāvājam:
 • Konsultācijas aktuālajos grāmatvedības jautājumos
 • Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde
 • Konsultācijas aktuālajos nodokļu likumdošanas jautājumos
 • darba līgumu izstrāde - pēc profesijas klasifikatora
 • amatu apraksti