Ar 2022. gada 1. aprīli A lapas izsniegšanas laiks ir 9 dienas. Līdz šim darba devējam no saviem līdzekļiem bija jāapmaksā slimības lapa līdz 10.darbnespējas dienai.

Slimības naudas apmērs paliek līdzšinējā apmērā: par otro un trešo pārejošas darbnespējas dienu ne mazāk kā 75% no vidējās izpeļņas, savukārt no ceturtās līdz devītajai dienai – ne mazāk kā 80%.

Ja darbiniekam pirmā darbnespējas diena būs iestājusies līdz 2022.gada 31.martam, slimības naudu par pārejošu darbnespēju darba devējs apmaksās tāpat kā līdz šim – līdz desmitajai darbnespējas dienai, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra slimības pabalstu (“B lapa”) apmaksā ar 11. slimības dienu.

Ja darbnespējas cēlonis ir arodslimība vai nelaimes gadījums darbā, tad darbnespēja arī turpmāk tiek apmaksāta saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”.

Likuma 19. panta trešā daļa nosaka: “Ja persona saslimusi ar arodslimību, tiek izsniegta slimības lapa B un valsts apmaksā personas darbnespēju no pirmās dienas.

Ja darbā ir noticis nelaimes gadījums vai iegūta darba trauma, tad darbnespēju par pirmajām 10 darbnespējas dienām apmaksā darba devējs, no 11. darbnespējas dienas – valsts.