Noslēdzot nekustamā īpašuma nomas līgumu, lai varētu piemērot 10 % nodokļa likmi, nodokļu maksātāja pienākums ir piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas informēt par to Valsts ieņēmumu dienestu (VID), ja viņš saimnieciskās darbības ienākumu izvēlējies noteikt atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmitajai daļai.

Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Atgādinām, ka visērtāk to izdarīt elektroniski, jo ārpus Rīgas, piemēram Saldū, VID pieņem tikai 1 dienu mēnesī. Kad 5 darba dienu termiņu ir grūti ievērot.  Protams, var līguma kopiju likt aploksnē un sūtīt uz Rīgas VID.

EDS/Dokumenti/ Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Nodokļu maksātāja reģistrācija / Paziņotās saimnieciskās darbības veicējs.

Klāt pievienojot skanētu  vai elektroniski parakstītu nomas līgumu un norādot nomas termiņu.